Klimaatneutraal: Wat is dat?


We hebben maar één aarde. En daar moeten we zuinig op zijn. Daarom hebben we met elkaar een belangrijke opdracht: de aarde niet verder laten opwarmen dan 1,5° Celsius. Een verdere temperatuurstijging heeft namelijk gevolgen voor ecosystemen, planten, dieren en mensen. Om dit te voorkomen is onze ambitie: samen met klanten klimaatneutraal zijn in 2035.

Klimaatneutraal, ook wel CO2-neutraal genoemd of netto nul, geeft aan dat een proces of product over de gehele keten niet bijdraagt aan klimaatverandering. Dit betekent dat de energie die wij opwekken,  leveren en die jij verbruikt, niet bijdraagt aan klimaatverandering. In dit artikel lees je meer over hoe wij dat willen bereiken. Samen met jou. Want samen maken we een groot verschil. 

Doorpakken, we doen het nu

Onze ambitie is niet nieuw. Ennex als een van de eerste grote energiebedrijven voor een duurzame koers. Als we de planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties, moeten we nu doorpakken op onze duurzame koers. De uitdaging waar we als samenleving voor staan, is urgenter en groter dan ooit. We beseffen ons al te goed dat wij als energiebedrijf hierin een belangrijke rol hebben. Ennex neemt daarom haar verantwoordelijkheid. Met de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2035 gaan we sneller dan het wetenschappelijk onderbouwde 1,5°C-pad voorschrijft. Omdat we weten dat klimaatdoelen en -acties veel ambitieuzer moeten zijn om nog het 1,5°C doel te kunnen behalen. We zetten nu de versnelling in. Zodat we samen met klanten onze ambitie kunnen waarmaken om sneller klimaatneutraal te zijn. Wij denken dat het kan. Hoe?

Hoe wil Ennex sneller klimaatneutraal worden?

1. Nog meer groene stroom opwekken.
We willen alleen hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen gebruiken voor woningen, transport, industrie en bouw.

2. Minder aardgas gebruiken. 
We willen het aardgas verbruik verminderen door onze gascentrales te sluiten of om te bouwen. En door samen met partners woningen te verduurzamen. Dat doen we met isolatie, warmtepompen en warmtenetten.

En wat kun jij doen?

Als u als consument energieproducten van Ennex koopt, bent u verzekerd van groene stroom. Dit maakt u een duurzame keuze. Wil jij de volgende duurzame stap zetten? We zijn er voor je. Samen maken we een groot verschil.

Klimaatneutraal: Wat is dat?